Preskocit navigáciu

Výcvik a cvičenia


VÝCVIK A CVIČENIA


VÝCVIK A MEDZINÁRODNÉ CVIČENIA

Ako prRN v podriadenosti PS:
30.05. - 10.6.1996 ŠTÍT MIERU (UKRAJINA)
11.06. - 04.07.1997 COOPERATIVE NUGGET (USA)
20. - 30.11.1997 Spoločné cvičenie 26.vzdušnej výsadkovej brigády (NSR)
09. - 31.03.1998 NATO-STRONG RESOLVE (ŠPANELSKO)
16. - 28.05.1998 Výmenné cvičenie - BUNDESWEHR (BERGEN/SRN)
29. - 09.10.1998 Výmenné cvičenie - BUNDESWEHR (VVP Lešť)
08. - 25.07.1999 GARDEX (Camp ATTERBURY, Indiana, USA)
29.07. - 16.08.1999 Cvičenie divízneho delostrelectva Národnej gardy štátu Indiana (USA)
04. - 15.10.1999 UNITED STEP (Základňa Spojeného kráľovstva v Sennolager – SRN)

Ako prOR v podriadenosti PS:
22. - 23.05.2001 Štábny nácvik k UNITED STEP
10. - 21.09.2001 COOPERATIVE BEST EFFORT (Letecká základňa Zeltweg a výcvikový priestor Seelater)
23. - 27.09.2001 SLOVAK EXPRESS (VVP Lešť)
05. - 16.11.2001 COOPERATIVE DETERMMATION (AZERBAJDŽAN – BAKU)
28.02. - 16.03.2002 STRONG RESOLVE (VVP Žogaň – Karliky, POĽSKO)
19.05. - 01.06.2002 BLUE LINE (VVP Libava, ČESKÁ REPUBLIKA)
01. - 05.09.2002 UNITED STEP (Základňa Spojeného kráľovstva v Sennolager – SRN)

Ako prOR v podriadenosti ľahkej brigády:
07. - 10.11.2005 VŠC (CAX) CRAZY HORSE, Liptovský Mikuláš
03. - 19.12.2005 Afirmačné cvičenie VaŠ s VR s 122 PfBn DU v Nemecku MUNSTER-PADENBORN

Ako 11.mpr v podriadenosti 1.mb:
01. - 03.04.2008 KONFERENCIA K NRF-10, (MUNSTER, Nemecko)
21. - 27.04.2008 Rekognoskácia priestorov zodpovednosti KFOR (Kosovo)
26. - 30.05.2008 NRF 10 CVIČENIE – CVIČENIE (ASSEN Holandsko)
JUL 2008 Operácia KFOR (Kosovo)
SEP 2008 Operácia ISAF (Afganistan)
SEP 2008 Operácia UNFYCIP (Cyprus)
01.03. - 31.10. 2009 Plnenie úloh MKM v zahraničí - KFOR, ISAF, UNFICYP
08. - 09.06.2010 VŠC na Mapách s rozvinutými miestami velenia v posádke Topoľčany
27.09. - 01.10.2010 KŠN „Mechanizovaná práporná skupina vo vojenskom ťažení NATO v operácií na podporu mieru“ SBVC VP VO Lešť
15. - 22.10.2010 JOINT GOAL 2010 Certifikačné cvičenie 11.mprsk s pozorovateľmi NATO
DEC 2010 Rekognoskácia priestorov zodpovednosti (Afganistan)
2011 Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF
26.09. - 28.10.2011 FSO 173. vb USA (Medzinárodné cvičenie 13. mpr doplnené o príslušníkov a techniku
11.mpr v Hohenfels, Nemecko)
23. - 28.09.2012 Kurz vodičov vozidiel MRAP v JMRC Hohenfels Nemecko
JUN-DEC 2013 Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF, Afganistan
SEP 2013 – JUN 2014 Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF, Afganistan
DEC 2013 Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF AT MSF


DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY:

Rok 2011
• KEMP 2011, Lešť
• Oslavy dňa detí
• Oslavy výročia SNP, Banská Bystrica
• Oslavy 1. mechanizovanej brigády, Topoľčany
• CREVAL 13.mpr, Levice
• SLOVAK ENDEAVOR, Ružomberok
• Záverečná príprava pred vyslaním do operácie ISAF, rotácia marec 2011, VP VO Lešť
• Slávnostná rozlúčka s ISAF rotáciou MAR 11, K-SNP
• poľný výcvik 2.mr – SPV, K-SNP, K. Poruba
• Výcvikový deň VaŠ 11.mpr, Martin ,K. Poruba
• poľný výcvik rbp – SPV, Martin , Sučany
• Výcvik v preprave po železnici 11.mpr, K-SNP, ŽS Martin
• KC špecialistu Rbz, K-SNP, Sučany
• SŠN VaŠ – aktualizácia SOP 11.mpr,K-SNP
• poľný výcvik 2.mr – SPV, K-SNP, K. Poruba
• SŠN – aktualizácia Situačných Plánov 11.mpr K-SNP
• Výcvikový deň VaŠ 11.mpr, Martin, K. Poruba
• poľný výcvik 3.mr – SPV, K-SNP, K. Poruba
• Sústredený výcvik vodičov VBV, Levice
• Metodická príprava VČ a VPoD, K-SNP
• Slávnostné privítanie PrV po návrate z MKM ISAF, Trenčín 30.9.2011
• Slávnostné privítanie PrV po návrate z MKM ISAF, MARTIN 14.12.2011

Rok 2012
• 21.-22.03.2012 návrat príslušníkov 11.mpr z plnenia úloh v operácií ISAF Afganistan (KAF)
• 28.-29.02.2012 SŠN DKM - Plnenie asistenčných úloh pri riešení krízových (mimoriadnych) situácií na území SR
• Pietne akty kladenia vencov
• Deň detí v obciach: Palárikovo, Lacková, Vyšné Ružbachy, Hniezdne, Turany
• Deň detí v KSNP Martin
• Zabezpečenie strelieb vojenských dôchodcov, Návšteva detského tábora u 11.mpr, Zabezpečenie rekonštrukcie bojov II. sv. vojny: Orava 1944, Zabezpečenie 10. výročia vzniku 1. mb, Zabezpečenie osláv 68. výročia SNP v Banskej Bystrici
• 28.-29.05.2012 Sústredená príprava ostreľovačov 1.mb
• 23-28.09.2012 Kurz vodičov vozidiel MRAP „Basic MRAP drivers training“ v JMRC Hohenfels, Nemecko.
• 03.09.2012 – 21.09.2012 Účasť určených PrV 11.mpr na cvičení COMBINED ENDEAVOR 2012
• 27.02., 17.-18.04., 26.04., 23.05., 13.06.2012 Vedenie bojových vozidiel (kolesová/pásová technika)
• 24.01., 23.02., 16.-17.05. 2012 Sústredená príprava SO – BVP 2
• 12.06.2012 KZ družstiev veliteľskej čaty rbz
• 21.06.2012 KZ družstiev opravárenskej čaty rbz
• 21.06.2012 KZ družstiev zásobovacej čaty rbz
• 14.06.2012 Bojové ostré streľby mechanizovaných družstiev 2.mr
• 20.06.2012 Bojové ostré streľby mechanizovaných družstiev 1.mr
• 19.06.2012 KZ protitankových a mínometných družstiev rbp
• 14.11.2012 KZ družstiev Psč rbp

Rok 2013
• 21.01. - 01.02.2013 Výcvik kľúčového personálu do operácie ISAF Afganistan (rotácia jún)
• 18.02. - 08.03.2013 Odborná príprava personálu do operácie ISAF Afganistan (rotácia jún)
• 04.03. - 15.03.2013 Výcvik kľúčového personálu do operácie ISAF Afganistan (rotácia september)
• 18.03. - 05.04.2013 Sústredená príprava personálu DESERT HORSE I. do operácie ISAF Afganistan (rotácia jún) vo VP VO Lešť s vykonaním bojových strelieb
• 27.05. - 14.06.2013 Odborná príprava personálu do operácie ISAF, Afganistan (rotácia setember)
• 03.06. - 28.06.2013 Zabezpečenie CAPABLE LOGISTICIAN 2013
• 07.06.2013 Slávnostná rozlúčka s jednotkou ISAF- Afganistan (rotácia jún)
• 01.07. - 19.07.2013 Taktické cvičenie s bojovou streľbou DESERT HORSE II. vo VPVO Lešť

• 05.08. - 09.08.2013 Udržiavací výcvik jednotky ISAF, Afganistan (rotácia september)
• 18.08.2013 Oslavy výročia SNP – „Orava 1944 – Hordy útočia“
• 05.09. 2013 Slávnostná rozlúčka s jednotkou ISAF- Afganistan (rotácia september)
• 28.08.2013 Oslavy výročia SNP – Martin
• 29.08.2013 Oslavy výročia SNP – Banská Bystrica
• 29.08. - 01.09.2013 Zabezpečenie ukážok techniky na SIAF 2013
• 02.09. - 13.09.2013 Výcvik kľúčového personálu do operácie ISAF - Advisory team Mobile strike force (AT MSF)
• 02.09. - 13.09.2013 Výcvik personálu do operácie ISAF – AT MSF
• 09.09. - 12.09.2013 Zabezpečenie BLONDE AVALANCHE
• 23.09. - 26.09.2013 Cvičenie SLOVAK ENDEAVOR 2013
• 30.09. - 18.10.2013 Odborný výcvik ISAF AT MSF
• 17.10.2013 Cvičná vyhodnocovacia návšteva podľa viedenského dokumentu 2011
• 07.11.2013 Kontrola zladenosti mechanizovaných družstiev
• 25. - 26.11.2013 Bojové streľby družstiev v TPS Devičany
• 18. - 22.11.2013 Sústredený výcvik strelcov – operátorov BVP-1
• 20.11. - 21.11.2013 Sústredená príprava strelcov - operátorov BVP-2 v TPS Devičany
• 15.11.2013 Stretnutie s rodinnými príslušníkmi profesionálnych vojakov jednotky ISAF, Afganistan
• december 2013 Slávnostné privítanie PrV po návrate z operácie ISAF, Afganistan (rotácia jún 2013)

Rok 2014
• 30.1. Zmena velenia u 11.mpr-funkciu prebral pplk. Milan CVIK
• 6.3. Veliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporu
• 18.3. Odlúčenie od jednotky v horskom teréne
• 1.4. Odchod zástupcu 11.mpr mjr. Vincent CSERY do Michaloviec
• 15.5. Ukážky na medzinárodnej vojenskej výstave IDEB 2014
• 26.5. Výcvikový deň Veliteľstva a štábu
• 9.6. Spomienka na padlých príslušníkov martinského práporu
• 12.6. Branné cvičenie s 11. mechanizovaným práporom
• 28.6. Dynamické ukážky počas tankových dní LAUGARICIO 2014
• 1.-11.7. Výcvik ostreľovačov mechanizovaných družstiev
• 11.7. Slávnostné privítanie jednotiek ISAF u 11.mpr
• 13.-14.8. Sústredený poľný výcvik SUMMER SURVIVAL
• 16.8. Orava 1944 – v obkľúčení
• 29.8. 11.mpr podpora oslavy 70. výročia SNP v BB
• 30.9.-3.10. Medzinárodné športové podujatie ALL ROUNDER 2014
• 2.10. Výstup na fatranský Kriváň-pri príležitosti 19.výročia vzniku 11.mpr
• 6.10. Statické ukážky na Dukle
• 6.11. Kontrolné cvičenie špecialistu práporného obväziska
• 10.-14.11. Sústredená príprava ostreľovačov 11. mechanizovaného práporu
• 22.-26.11. Bojové streľby družstiev mechanizovaných rôt
• 3.12. Vedenie bojových vozidiel vodičmi 11. mechanizovaného práporu

Rok 2015
• 26.-30.1. Výcvik jednotky IR Althea počas vyvedenia na Lešti
• 13.2. veliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporu
• 13.2. Veliteľské zhromaždenie veliteľa martinského práporu
• 9.-13.3. Príprava jednotky IR ALTEA pokračuje
• 18.-19.3. Jednotka IR Althea pripravená na nasadenie
• 11.6. EBONIT JAVELIN 2015
• 19.6.-10.7. Kontroly zladenosti družstiev s bojovou streľbou na Lešti
• 15.8. ORAVA 1944 – V tyle nepriateľa
• 27.-29.8. Martinskí príslušníci podporili Medzinárodné letecké dni - SIAF 2015
• 9.10. Slávnostná rozlúčka s jednotkou odchádzajúcou na cvičenie OPREH 2
• 13.10. „QUICK RESPONSE 2015“ so záložnými jednotkami operácie EUFOR-ALTHEA
• 6.11. 11. mechanizovaný prápor Martin oslavuje jubilejných 20 rokov
• 19.11.-10.12. Bojové streľby martinských vojakov na Lešti

Rok 2016
• 6.6.-1.7. Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016
• 20.8. Martinskí vojaci na podujatí „ORAVA 1944 - Neznámi hrdinovia“
• 15.9. Deň Ozbrojených síl SR u 11.mechanizovaného práporu, Práporu okamžitej reakcie Kapitána Janka Francisciho v Martine

Rok 2017
• 7.4. Martinský mechanizovaný prápor pri podpore vlastenectva a brannej prípravy
• 9.-19.5. Vojenské cvičenie 11.mpr v „OREM LANDE“
• 20.8. Martinskí vojaci na podujatí „ORAVA 1944 - Neznámi hrdinovia“
• 30.11. Ocenenie pôsobenia príslušníkov 11.mpr Martin v TG Štefánik

Rok 2018
• 4.-16.3. Medzinárodné cvičenie „EBONITE JAVELIN 2018“
• 21.6. Jednotka z 11. mechanizovaného práporu je už v Lotyšsku
• 22.11. Odborne-taktické cvičenie roty bojového zabezpečenia

Rok 2019
• 6.2. Zdokonaľovacia príprava príslušníkov veliteľstva a štábu 11.mpr Martin
• 12.2. Lavínová prevencia a záchrana
• 12.2. Pochod horským terénom
• v mesiaci marec – Sústredená príprava odstreľovačov martinského práporu
• 20.-29.3. Bojové školské streľby mínometných jednotiek 1.mechanizovannej brigády
• 23.-24.4. Výcvik vojsk v preprave po železnici u 11.mpr Martin
• 29.4. Výcvik s policajným zborom SR
• 16.-17.5. Rotné taktické cvičenie s bojovou ostrou streľbou 1.mechanizovanej roty posilnenej o prieskumné družstvo
• 20.-24.5. Strelecká príprava - špeciálne cvičenie CQB (Close Quarter Battle)
• 31.5. Deň otvorených dverí v posádke Martin
• 28.7. Privítanie príslušníkov OS SR po návrate z LOT 2
• 26.8. Vojenské plávanie
• 9.-11.9. Sústredená príprava strelcov operátorov BVP-2 a BVP-M 1. mechanizovanej brigády
• 14.9. Prekonávanie prekážok v horskom teréne
• 19.9. Kontrola zladenosti a bojové ostré streľby 1.mechanizovanej čaty posilnenej o ostreľovačské družstvo
• 24.10.-13.11. Cvičenie Slovenský štít 2019
• 26.11. Uvedenie do siene slávy príslušníka 11.mpr desiatnika Milana Tomláka
• 5.12. Ocenenie PrV 11.mpr za účasť na 7.ročníku podujatia ŠTEFANIK TRAIL a 3.miesto na MS NK a fitness 2019

Rok 2020
• 15.1. Martinskí vojaci pasovaní za rytierov delostrelectva
• 29.-30.1. Výcvik v preprave po železnici
• 28.2. Veliteľské zhromaždenie 11.mechanizovaného práporu
• 2.-6.3. Komplexný štábny nácvik operácie SLOVAK RIFLES 2020
• 6.3. Pietna spomienka pri príležitosti 115. výročia úmrtia kapitána Jána FRANCISCIHO
• 9.-11.3. Streľby strelcov operátorov BVP-2
• 21.5. Pracovná návšteva ministra obrany SR u 11. mechanizovaného práporu
• 1.6. 198. výročie narodenia Jána Samuela Francisciho
• 9.6. Pietna spomienka na rotného in memoriam Daniela Kavuliaka
• 1.10. Odloženie osláv 25. výročia 11. mechanizovaného práporu Martin
• 6.10. Ocenenie 101-ročného veterána podplukovníka v. v. Pavla Matejoviča
• 13.10. „QUICK RESPONSE 2015“ so záložnými jednotkami operácie EUFOR-ALTHEA
• 14.-18.10. Komplexný štábny nácvik „SLOVAK STONE“
• „ Pandemické obdobie “- Biele kone v boji proti COVID-19
• 11.11. Deň vojnových veteránov
• Od 6.12.2019 do 5.2.2020 Účastníci DKAVŠ na 11.mechanizovanom prápore
• 21.12. Potravinová pomoc pre OZ Dom nádeje

Rok 2021
• 24.-25.2. Príslušníci 11. mechanizovaného práporu darovali krv
• 30. 4. Návšteva ministra obrany SR v posádke Martin
• 4.-6.5. Komplexný štábny nácvik 11. mpr Martin s názvom „Slovak Stone 2021“
• 9.-19.6. 11. mechanizovaný prápor na medzinárodnom cvičení „DRAGON 2021“
• 30.8. do 24.9. Vyvedenie jednotiek 11.mpr vo výcvikovom priestore CV-Lešť
• 27.-28.9. Sústredený výcvik strelcov-operátorov BVP-2 1.mechanizovanej brigády
• 28.11.-20.12. Medzinárodného cvičenia COMBINED RESOLVE XVI. v Nemecku

Rok 2022
• 4.-8.4. Komplexný štábny nácvik na rozvinutom mieste velenia v priestoroch 11. mechanizovaného práporu Martin
• 6.-7.4. Vedení bojových vozidiel D/N
• 26.4. Bojové školské streľby mínometov 11. mechanizovaného práporu
• 16.-20.5. 96-hodinový výcvik 2.mechanizovanej roty 11.mpr
• 24.5. Slovenský štít – sekundárne v kasárňach SNP Podháj
• 6.-9.6. 72 hodinový sústredený poľný výcvik
• 13.-24.6. Sústredená príprava ostreľovačov vo výcvikovom priestore CV-Lešť
• 1.-15.7. Intenzívny výcvik jednotiek 11. mechanizovaného práporu v priestoroch posádkového cvičiska Sučany, kasární SNP a katastrov obcí posádky Martin.
• 14.9. Výcvik vo vedení bojových vozidiel Posádkovom cvičisku Sučany
• 19.9.-7.10. 11.ťažká mechanizovaná práporová skupina - cvičenie SACRED HORSE 2022

Rok 2023
• 1.-2.2. Vedenia bojových vozidiel v priestore Sučany
• 15.-16.2. Inštrukčno-metodické zamestnanie z vojensko-praktického lezenia príslušníkmi 11.mechanizovaného práporu Martin
• 27.-28.2. Intenzívny výcvik 3.mechanizovanej roty martinského práporu
• 6.3. 96 hodinový výcvik takticko-poradového cvičenia
• 29.-30.3. Navádzanie a vagónovanie vojenskej techniky 11. mechanizovaného práporu
• 15.5.-2.6. Intenzívny poľný výcvik príslušníkov 11. mechanizovaného práporu Martin vo výcvikovom priestore Centra výcviku Lešť
• 22.5.-9.6. cvičenie ALERTEX 2023

Skočiť na menu


Share