Preskocit navigáciu

Výcvik a cvičenia


VÝCVIK A MEDZINÁRODNÉ CVIČENIA

Ako prRN v podriadenosti PS:
  30.05. - 10.6.1996 ŠTÍT MIERU (UKRAJINA)
  11.06. - 04.07.1997 COOPERATIVE NUGGET (USA)
  20. - 30.11.1997 Spoločné cvičenie 26.vzdušnej výsadkovej brigády (NSR)
  09. - 31.03.1998 NATO-STRONG RESOLVE (ŠPANELSKO)
  16. - 28.05.1998 Výmenné cvičenie - BUNDESWEHR (BERGEN/SRN)
  29. - 09.10.1998 Výmenné cvičenie  - BUNDESWEHR (VVP Lešť)
  08. - 25.07.1999 GARDEX (Camp ATTERBURY, Indiana, USA)
  29.07. - 16.08.1999 Cvičenie divízneho delostrelectva Národnej gardy štátu Indiana (USA)
  04. - 15.10.1999 UNITED STEP (Základňa Spojeného kráľovstva v Sennolager – SRN)
Ako prOR v podriadenosti PS:
  22. - 23.05.2001 Štábny nácvik k UNITED STEP
  10. - 21.09.2001 COOPERATIVE BEST EFFORT (Letecká základňa Zeltweg  a výcvikový priestor Seelater Alpe,)
  23. - 27.09.2001 SLOVAK EXPRESS (VVP Lešť)
  05. - 16.11.2001 COOPERATIVE DETERMMATION (AZERBAJDŽAN – BAKU)
  28.02. - 16.03.2002 STRONG RESOLVE (VVP Žogaň – Karliky, POĽSKO)
  19.05. - 01.06.2002 BLUE LINE (VVP Libava, ČESKÁ REPUBLIKA)
  01. - 05.09.2002 UNITED STEP (Základňa Spojeného kráľovstva v Sennolager – SRN)
Ako prOR v podriadenosti ľahkej brigády:
  07. - 10.11.2005 VŠC (CAX) CRAZY HORSE            Liptovský Mikuláš
  03. - 19.12.2005 Afirmačné cvičenie VaŠ s VR s 122 PfBn DU v Nemecku MUNSTER-PADENBORN

 Ako 11.mpr v podriadenosti 1.mb:

   01. - 03.04.2008      KONFERENCIA K NRF-10, (MUNSTER, Nemecko)

   21. - 27.04.2008      Rekognoskácia priestorov zodpovednosti KFOR (Kosovo)

   26. - 30.05.2008      NRF 10 CVIČENIE – CVIČENIE (ASSEN Holandsko)

          júl 2008            Operácia KFOR (Kosovo)

   september 2008      Operácia ISAF (Afganistan)

   september 2008      Operácia UNFYCIP (Cyprus)

01.03. - 31.10. 2009   Plnenie úloh MKM v zahraničí - KFOR, ISAF, UNFICYP

   08. - 09.06.2010      VŠC na Mapách s rozvinutými miestami velenia v posádke Topoľčany

27.09. - 01.10.2010    KŠN „Mechanizovaná práporná skupina vo vojenskom ťažení NATO

v operácií na podporu mieru“ SBVC VP VO Lešť

   15. - 22.10.2010      JOINT GOAL 2010 Certifikačné cvičenie 11.mprsk s pozorovateľmi NATO

 

   december 2010       Rekognoskácia priestorov zodpovednosti (Afganistan)

           2011                Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF

26.09. - 28.10.2011    FSO 173. vb USA (Medzinárodné cvičenie 13. mpr doplnené

                                   o príslušníkov a techniku 11.mpr v Hohenfels, Nemecko)

 

 

   23. - 28.09.2012      Kurz vodičov vozidiel MRAP v JMRC Hohenfels Nemecko

jún – december 2013 Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF, Afganistan

 september 2013 -

       jún 2014              Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF, Afganistan

  december 2013        Plnenie úloh MKM v zahraničí – ISAF AT MSF

 

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY:

Rok 2011                               

 • KEMP 2011, Lešť                                                                              
 • Oslavy dňa detí                                                                                                                   
 • Oslavy výročia SNP, Banská Bystrica                                               
 • Oslavy 1. mechanizovanej brigády, Topoľčany                                 
 • CREVAL 13.mpr, Levice                                                                   
 • SLOVAK ENDEAVOR, Ružomberok                                                
 • Záverečná príprava pred vyslaním do operácie ISAF, rotácia marec 2011,  VP VO Lešť
 • Slávnostná rozlúčka s ISAF rotáciou MAR 11, K-SNP                                            
 • poľný výcvik 2.mr – SPV, K-SNP, K. Poruba                                                  
 • Výcvikový deň VaŠ 11.mpr, Martin ,K. Poruba                                                
 • poľný výcvik rbp – SPV, Martin , Sučany                                                       
 • Výcvik v preprave po železnici 11.mpr, K-SNP, ŽS Martin                          
 • KC špecialistu Rbz, K-SNP, Sučany                                                                   
 • SŠN VaŠ – aktualizácia SOP 11.mpr,K-SNP                                                      
 • poľný výcvik 2.mr – SPV, K-SNP, K. Poruba                                               
 • SŠN – aktualizácia Situačných Plánov 11.mpr K-SNP                                       
 • Výcvikový deň VaŠ 11.mpr, Martin, K. Poruba                                                  
 • poľný výcvik 3.mr – SPV, K-SNP, K. Poruba                                                       
 • Sústredený výcvik vodičov VBV, Levice                                                              
 • Metodická príprava VČ a VPoD, K-SNP                                                           
 • Slávnostné privítanie PrV po návrate z MKM  ISAF, Trenčín 30.9.2011
 • Slávnostné privítanie PrV po návrate z MKM  ISAF, MARTIN 14.12.2011      

 

Rok 2012

 • 21.-22.03.2012 návrat príslušníkov 11.mpr z plnenia úloh v operácií ISAF Afganistan (KAF)
 • 28.-29.02.2012 SŠN DKM - Plnenie asistenčných úloh pri riešení krízových (mimoriadnych) situácií na území SR
 • Pietne akty kladenia vencov
 • Deň detí v obciach: Palárikovo, Lacková, Vyšné Ružbachy, Hniezdne, Turany
 • Deň detí v KSNP Martin
 • Zabezpečenie strelieb vojenských dôchodcov, Návšteva detského tábora u 11.mpr, Zabezpečenie rekonštrukcie bojov II. sv. vojny: Orava 1944,  Zabezpečenie 10. výročia vzniku 1. mb, Zabezpečenie osláv 68. výročia SNP v Banskej Bystrici
 • 28.-29.05.2012 Sústredená príprava ostreľovačov 1.mb
 • 23-28.09.2012 Kurz vodičov vozidiel MRAP „Basic MRAP drivers training“ v JMRC Hohenfels, Nemecko.
 • 03.09.2012 – 21.09.2012 Účasť určených PrV 11.mpr na cvičení COMBINED ENDEAVOR 2012
 • 27.02., 17.-18.04., 26.04., 23.05., 13.06.2012 Vedenie bojových vozidiel (kolesová/pásová technika)
 • 24.01., 23.02., 16.-17.05. 2012 Sústredená príprava SO – BVP 2
 • 12.06.2012 KZ družstiev veliteľskej čaty rbz
 • 21.06.2012 KZ družstiev opravárenskej čaty rbz
 • 21.06.2012 KZ družstiev zásobovacej čaty rbz
 • 14.06.2012 Bojové ostré streľby mechanizovaných družstiev 2.mr
 • 20.06.2012 Bojové ostré streľby mechanizovaných družstiev 1.mr
 • 19.06.2012 KZ protitankových a mínometných družstiev rbp
 • 14.11.2012 KZ družstiev Psč rbp

 

Rok 2013

 • 21.01. - 01.02.2013 Výcvik kľúčového personálu do operácie ISAF Afganistan (rotácia jún)
 • 18.02. - 08.03.2013 Odborná príprava personálu do operácie ISAF Afganistan (rotácia jún)
 • 04.03. - 15.03.2013 Výcvik kľúčového personálu do operácie ISAF Afganistan (rotácia september)
 • 18.03. - 05.04.2013 Sústredená príprava personálu DESERT HORSE I. do operácie ISAF Afganistan (rotácia jún) vo VP VO Lešť s vykonaním bojových strelieb
 • 27.05. - 14.06.2013 Odborná príprava personálu do operácie ISAF, Afganistan (rotácia setember)                                                                                                                                              
 • 03.06. - 28.06.2013 Zabezpečenie CAPABLE LOGISTICIAN 2013
 • 07.06.2013 Slávnostná rozlúčka s jednotkou ISAF- Afganistan (rotácia jún)
 • 01.07. - 19.07.2013 Taktické cvičenie s bojovou streľbou DESERT HORSE II. vo VPVO Lešť
 • 05.08. - 09.08.2013 Udržiavací výcvik jednotky ISAF, Afganistan (rotácia september)
 • 18.08.2013 Oslavy výročia SNP – „Orava 1944 – Hordy útočia“
 • 05.09. 2013 Slávnostná rozlúčka s jednotkou ISAF- Afganistan (rotácia september)
 • 28.08.2013 Oslavy výročia SNP - Martin
 • 29.08.2013 Oslavy výročia SNP - Banská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                               
 • 29.08. - 01.09.2013 Zabezpečenie ukážok techniky na SIAF 2013
 • 02.09. - 13.09.2013 Výcvik kľúčového personálu do operácie ISAF - Advisory team Mobile strike force  (AT MSF)                                                                                
 • 02.09. - 13.09.2013 Výcvik personálu do operácie ISAF – AT MSF
 • 09.09. - 12.09.2013 Zabezpečenie BLONDE AVALANCHE
 • 23.09. - 26.09.2013 Cvičenie SLOVAK ENDEAVOR 2013
 • 30.09. - 18.10.2013 Odborný výcvik ISAF AT MSF
 • 17.10.2013 Cvičná vyhodnocovacia návšteva podľa viedenského dokumentu 2011
 • 07.11.2013 Kontrola zladenosti mechanizovaných družstiev
 • 25. - 26.11.2013 Bojové streľby družstiev v TPS Devičany       
 • 18. - 22.11.2013 Sústredený výcvik strelcov – operátorov BVP-1
 • 20.11. - 21.11.2013 Sústredená príprava strelcov - operátorov BVP-2 v TPS Devičany 
 • 15.11.2013 Stretnutie s rodinnými príslušníkmi profesionálnych vojakov jednotky ISAF, Afganistan                                                              
 • december 2013 Slávnostné privítanie PrV po návrate z operácie ISAF, Afganistan (rotácia jún 2013)

Skočiť na menu


Share