Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 Hlavné úlohy 

11.mechanizovaný prápor je bojovým prvkov 1. a 2. mechanizovanej brigády. Jeho poslaním je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

11.mechanizovaný prápor / 1.a 2.mechanizovanej brigády byť pripravený na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh v súlade so Zákonom č. 321/2002 Z. z.
a Zákonom č. 227/2002 Z. z. samostatne alebo ako súčasť 1.a 2.mb,  podieľať sa na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (Zákon č.42/1994 Z.z., Zákon č. 7/2010 Z.z., Zákon č. 171/1993 Z. z., Zákon č. 321/2002 Z. z., Zákon č. 227/2002 Z.z.). Pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

 

Skočiť na menu


Share