Preskocit navigáciu

Inštruktážno metodické zamestnanie Martinského práporu


Inštruktážno metodické zamestnanie Martinského práporu
                                                  V dňoch 29. Februára až 1. marca 2012 prebehol u 11. Mechanizovaného práporu (11.mpr) Martin štábny nácvik zameraný na prechody techniky na sezónnu prevádzku, ktorý bol vykonaný formou inštruktážno  metodického zamestnania. Prvý deň bolo zamestnanie vykonané formou objasnenia vedenia dokumentácie a jej spracovaním príslušnými funkcionármi. V ďaľšom pokračovalo zamestnanie druhým dňom počas ktorého boli názorne vykonané ukážky prác na reálnej technike na jednotlivých pracoviskách.
Činnosť bola organizovaná pre všetkých príslušníkov práporu v zmysle výcvikovej dokumentácie za riadenia náčelníka logistiky kapitána Petra ŠIMIGA a staršieho dôstojníka logistiky nadporučíka Martina JANKOVA v priestoroch parku techniky 11.mpr a v priestore učební. Významnou časťou štábneho nácviku bol druhý deň kedy účastníci zamestnania postupne prešli jednotlivé pracoviská, kde im bolo vysvetlené a ukázané ako metodicky správne vykonávať stanovené úkony na daných typoch techniky a zariadeniach. Celkovo bolo vytvorených 11 pracovísk na ktorých boli ukázané všetky úkony nevyhnutné k správnej údržbe techniky, zariadení, elektrocentrál, rádiostaníc a zbraní. Tieto pracoviská boli riadené technikmi jednotiek a príslušníkmi zodpovednými za prevádzku daných všetkých typov techniky, ktorou prápor disponuje od nákladných áut, bojových vozidiel pechoty, poľnej kuchyne, až po jednotlivé druhy zbraňových systémov a zbraní.
Správne a zodpovedné vykonanie prechodov techniky na sezónnu prevádzku, v tomto prípade na letné obdobie na každom kuse techniky a dôsledným prístupom každého príslušníka práporu zodpovedným za jej údržbu a prevádzku je nevyhnutným predpokladom jej funkčnosti počas plnenia výcvikových úloh.   

Inštruktážno metodické zamestnanie k prechodom techniky na letnú prevádzkuInštruktážno metodické zamestnanie k prechodom techniky na letnú prevádzkuInštruktážno metodické zamestnanie k prechodom techniky na letnú prevádzkuInštruktážno metodické zamestnanie k prechodom techniky na letnú prevádzkuPrechody techniky na letnú prevádzkuPrechody techniky na letnú prevádzkuPrechody techniky na letnú prevádzkuPrechody techniky na letnú prevádzkuprechody techniky na letnú prevádzkuprechody techniky na letnú prevádzkuprechody techniky na letnú prevádzku

Autor: npor. Ing. Marián SMOLKA StD VaŠ 11mpr , Foto: npor. Ing. Marián SMOLKA - Dátum: 01.03.2012
Čítanosť: 17633
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share