Preskocit navigáciu

11. mechanizovaný prápor


HISTÓRIA

 – 11.mechanizovaného práporu (Práporu rýchleho nasadenia, Práporu okamžitej reakcie)

V roku 1.10.1995 vznikol v posádkovom meste Martin „Prápor rýchleho nasadenia“. Prápor bol vytvorený ako prvý profesionálny útvar v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Svojou existenciou a činnosťou začal vytvárať nové tradície.

V roku 1997 za vynaložené úsilie príslušníkov práporu a za vzornú reprezentáciu doma a v zahraničí bol prápor poctený nosením zeleného baretu ako jediná jednotka vtedy v podriadenosti pozemných síl Armády Slovenskej republiky. Bola to jediná odlišnosť, podľa ktorej každý mohol spoznať príslušníka „Práporu rýchleho nasadenia“ z Martina.

V roku 2000 bol tento prápor premenovaný na „Prápor okamžitej reakcie“.

7.2.2001 bol „Práporu okamžitej reakcie“ Rozkazom MO SR č.5 zo dňa 7.2.2001 o priznaní čestného názvu a znaku“ priznaný čestný názov „PRÁPOR OKAMŽITEJ REAKCIE KAPITÁNA JÁNA FRANCISCIHO“ a znak.

Znak „Práporu okamžitej reakcie“ používaný v rokoch  2001 – 2006

1.1.2003 bol „Prápor okamžitej reakcie“ prepodriadený z podriadenosti pozemných síl do podriadenosti „Veliteľstva ľahkej brigády Topoľčany“. 

18.6.2003 Prezident Slovenskej republiky vydal rozkaz číslo 3 z 18.6.2003 o zapožičaní bojovej zástavy „Práporu okamžitej reakcie Martin“ a v súlade s ustanovením §7 ods. 3 písm. e) zákona č.321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR zapožičal bojovú zástavu „Práporu okamžitej reakcie Martin“.

Bojová zástava „Práporu okamžitej reakcie“

Foto - zástavaFoto - zástava

1.7.2003 prebehla reorganizácia „Práporu okamžitej reakcie“, odobratie „roty radiačnej a chemickej ochrany“, „protilietadlovej raketovej batérie“ a „roty ženijno-technického zabezpečenia“ z podriadenosti „Práporu okamžitej reakcie“.

December 2005 prešiel „Prápor okamžitej reakcie“ časťou certifikačného procesu - afirmáciou. „Afirmácia je kontrola stupňa interoperability deklarovanej jednotky, tj. jednotky ktorú sa Slovenská republika zaviazala vyčleniť v prospech aliancie.“

Prápor preukázal v rámci Afirmačného cvičenia konaného v NSR s 122 PfBn DU – PADERBORN-MUNSTER, schopnosť naplánovať operácie v medzinárodnom prostredí podľa všetkých doktrín, požiadaviek a štandardov NATO a pod velením NATO, bez teritoriálneho obmedzenia.

Dňom 1.10.2006 „Prápor okamžitej reakcie“ premenovaný na „11.mechanizovaný prápor“.

11.mechanizovaný prápor priamo nadväzuje na už vytvorené vojenské tradície Práporu okamžitej reakcie, ktorý od svojho vzniku plnil výcvikové a iné úlohy v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj Slovenskej republiky doma a v zahraničí 11.mechanizovaný prápor si tiež osvojil motto Práporu okamžitej reakcie:

NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, VPRED SA ÍSŤ MUSÍ

11.mechanizovanému práporu“ bol dňom  8. februára 2007 priznaný nový znak. 

Jún 2007 prešiel „11.mechanizovaný prápor“ časťou certifikačného procesu - certifikáciou.

„Certifikácia je kontrola stupňa interoperability deklarovanej jednotky, tj. jednotky ktorú sa Slovenská republika zaviazala vyčleniť v prospech aliancie.“

Prápor preukázal v rámci Certifikačného cvičenia konaného vo  VVP Lešť, dosiahnutie bojovej spôsobilosti pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu podľa všetkých doktrín, požiadaviek a štandardov NATO a pod velením NATO, bez teritoriálneho obmedzenia.

SÚČASNOSŤ

Na základe úspešnej certifikácie 11.mechanizovaného práporu v roku 2007 bol prápor zaradený do medzinárodných síl vysokej pripravenosti NATO – NRF-10.

„NATO sily rýchlej reakcie (NRF) sú vysoko pripravené a technologicky vybavené jednotky určené k nasadeniu na zemi, vo vzduchu, na mori ako aj špeciálne jednotky tvoriace ich súčasť , pre možné rýchle rozvinutie, nasadenie kdekoľvek vo svete .

NRF jednotky sú schopné kdekoľvek na svete vykonať celé spektrum operácií  vrátane zabezpečenia evakuácii, protiteroristických akcií a k počiatočnému nasadeniu k zabezpečeniu príchodu hlavných síl. Sú pripravené k aktivácii do 5 dní a schopné samostatne operovať 30 dní.“

Od 10. januára 2008 príslušníci práporu boli v stave pohotovosti na nasadenie NRF-10 kdekoľvek vo svete. Stav pohotovosti tzv. “STAND BY„ fáze boli príslušníci 11.mpr až do 30. júna 2008.

Po úspešnom splnení úloh NRF boli príslušníci práporu nasadení na plnenie úloh mimo územia slovenskej republiky v misiách medzinárodného krízového manažmentu.

·         od júl 2008 operácia KFOR Kosovo

·         od september 2008 operácia ISAF Afganistan

·         od september 2008 operácia UNFICYP Cyprus

·         od január 2009 operácia KFOR Kosovo

·         marec 2011 - september 2011 operácia ISAF  Afganistan

·         jún 2011 - december 2011 operácia ISAF Afganistan

·         jún 2013 - december 2013 operácia ISAF Afganistan

·         september 2013 - jún 2014 operácia ISAF Afganistan

·         apríl 2015 - december 2015 IR-ALTEA  

·         do september 2016 UNFICIP-Cyprus

·         júl 2018- december 2018 eFP Lotyšsko

·         január 2019- jún 2019 eFP Lotyšsko

·         september 2020- september 2021 UNFICIP-Cyprus

·         apríl 2020- august 2021 EUFOR ALTEA Bosna-Hercegovina

 

Skočiť na menu


Share