Preskocit navigáciu

Velitelia zdokonaľovali svoje odborné zručnosti


Velitelia zdokonaľovali svoje odborné zručnosti

Úloha veliteľov pre efektívne dosahovanie cieľov jednotiek je kľúčová. Preto je vo výcviku nevyhnutné venovať sa osobitne odborným zručnostiam veliteľa a zároveň súčinnosti veliteľov navzájom v horizontálnej aj vertikálnej rovine. 11. mechanizovaný prápor uskutočnil dňa 9.9.2011skupinové cvičenie veliteľov družstiev a čiat, kde si velitelia mohli na taktickej úrovni precvičiť požiadavky, ktoré sú v reálnej situácii na ich rolu kladené.

Cvičenie bolo teoretické aj praktické. Teóriu o rozhodovacom procese veliteľa družstva a čaty vystriedala prax. Taktické myslenie si velitelia precvičovali na makete reálneho terénu, ktorú vytvorilo operačné oddelenie. Prevziať rozkaz od veliteľa čaty, vykonať orientáciu v teréne a následne predstaviť svoj zámer veliteľa družstva o ďalšom postupe. Sústredenosť, rýchla a hlavne presná orientácia a efektívna reakcia na rozkaz nadriadeného veliteľa tvorili atmosféru skupinového cvičenia veliteľskej prípravy.

Veliteľskú prípravu viedol nadporučík Marián GOLIS, ktorý bol s plnením cieľov prípravy spokojný. Taktiež ocenil spoluprácu služobne starších kolegov voči novým veliteľom, ktorí ich odborne sprevádzali pri naberaní praktických skúseností.


Veliteľská prípravaVeliteľská prípravaVeliteľská prípravaVeliteľská príprava

Autor: poručík Ing. Lukáš Vlachovič - Dátum: 09.09.2011
Čítanosť: 17757
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share