Preskocit navigáciu

Intenzívny výcvik 11. mechanizovaného práporu


Intenzívny výcvik 11. mechanizovaného práporu

          Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupenie mínometných jednotiek, protitanková čata a prieskumná čata.

          Počas 96-hodinového intenzívneho výcviku 1. mechanizovanej roty si jednotka precvičila spôsobilosti boja v zastavanej oblasti vo výcvikovom zariadení Oremland a streleckých halách Jakub Village.

          3. mechanizovaná rota si počas 96-hodinového intenzívneho výcviku precvičila spôsobilosti z ofenzívnych a umožňujúcich aktivít, pričom ťažiskovou činnosťou útok s úplnou prípravou a rota počas presunu-pochodu. Cvičiaci si precvičili aj činnosť na IED hrozbu a prieskum nepriateľského dronu a starostlivosť o zranených v bojovom prostredí. Zároveň si rota vyskúšala súčinnosť s mínometnou čatou pri vyžiadaní palebnej podpory.

          V termíne od 11.-18. marca 2024 sa účelové zoskupenie mínometných jednotiek 11. mechanizovaného práporu zúčastnilo 72-hodinového intenzívneho výcviku vo VVP Turecký Vrch. V rámci výcviku precvičovali príslušníci jednotky rôzne spôsobilosti z odborno-taktickej prípravy, streľbu a riadenie paľby, a precvičili si aj život v poli. Výcvik poskytol priestor pre zdokonalenie mínometných odborností, tak aby sa aj noví príslušníci dokázali zladiť v rámci mínometných družstiev. Výcvik vyvrcholil kontrolou zladenosti.

          V dňoch 12. - 15. marca vykonala prieskumná a protitanková čata roty bojovej podpory sústredený poľný výcvik v trvaní 72-hodín v priestoroch VVP Kamenica nad Cirochou. Prieskumná čata plnila nepretržite úlohy prieskumu zóny, ďalej prieskumu objektu a nakoniec vykonala prepad nepriateľského objektu. Protitanková čata plnila úlohy zaujatia plánovaných a neplánovaných palebných čiar a činností protitankovej jednotky pri vyhľadávaní a ničení cieľov.

         Veliteľ práporu na záver intenzívneho výcviku preveril taktickými cvičeniami veliteľov na jednotlivých stupňoch velenia ako aj cvičiace jednotky. Veliteľ bol s úrovňou výcviku spokojný, jednotky dosiahli hodnotenie známkou dobre. Pochválil prístup veliteľov rôt ako aj  ostatných príslušníkov pri plnení úloh a vyjadril presvedčenie, že spôsobilosti 11. ťmprsk udržujeme na veľmi dobrej úrovni.


     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupen     Jednotky 11. mechanizovaného práporu plnili v termíne 11.-21. marca 2024 úlohy intenzívneho výcviku a taktické cvičenia v priestoroch CV Lešť, VVP Turecký Vrch a VVP Valaškovce. Do výcviku sa zapojili 1. a 3. mechanizovaná rota, účelové zoskupenIntenzívny výcvik 11. mechanizovaného práporu Intenzívny výcvik 11. mechanizovaného práporu

Autor: 11.mpr , Foto: 11.mpr - Dátum: 11.04.2024
Čítanosť: 1923
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share