Decembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporu


Decembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporu

Príslušníci veliteľstva a štábu, práporného obväziska a noví príslušníci 11. mechanizovaného práporu Martin vykonali 1. decembra za riadenia náčelníka štábu majora Mariána Golisa streľby z pridelených ručných zbraní CZ P-09 a Sa vz.58 v priestoroch strelnice Turany.

Cieľom zamestnania na vytvorených pracoviskách zo streleckej, taktickej a ženijnej prípravy bolo zdokonaliť vojakov v streľbe z pridelených zbraní, upevniť dôveru vo vlastné zbrane a rozvíjať iniciatívu, rozhodnosť a samostatnosť pri riešení úloh súvisiacich so streľbou. Cvičiaci k streľbám pristupovali s maximálnou zodpovednosťou, čoho výsledkom je výborné hodnotenie.

Zamestnanie bolo vykonávané v zmysle platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a opatrení hlavného hygienika SR.


Decembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporuDecembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporuDecembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporuDecembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporuDecembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporuDecembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporuDecembrové streľby príslušníkov 11. mechanizovaného práporu

Autor: 11.mpr , Foto: 11.mpr - Dátum: 04.12.2020
Čítanosť: 1761
Verzia pre tlač

Skočiť na menu