67. výročie konca II. svetojej vojny na Turci


67. výročie konca II. svetojej vojny na Turci
Dňa 7 .mája 2012 boli vykonané v posádke mesta Martin pietne akty kladenia vencov pri príležitosti 67. výročia výťaztva na fašizmom a konca II. svetovej vojny.
Príslušníci 11. mechanizovaného práporu (11.mpr) Martin sa organizačne podieľali na zabezpečení spomienky vyčlenením vojakov do čestnej jednotky, na nesenie štátnej zástavy, kladenie vencov a stráž pamätníkov. Akty kladenia vencov so spomienkovým ceremoniálom prebehli postupne na troch pamätníkoch a pietnych miestach v posádke mesta Martin. A to v priestore Bukovina, následne v mestskej časti Sever a nakoniec na najväčšom pamätníku obetí bojov II. svetovej vojny na Turci v časti Priekopa. Na výročnej spomienke osláv výťaztva sa zúčastnili predstavitelia vojenských útvarov v posádke, ako aj bývalí velitelia útvarov ,zástupcovia policajného prezídia a mestskej polície mesta Martin, zástupcovia mestského magistrátu a dokonca niekoľko priamych účastníkov slovenského národného povstania, medzi nimi dnes už 93 ročný pán Matejovič, partizán a príslušník pluku útočnej vozby, ktorá pred niekoľkými desaťročiami sídlila v priestore kasární Podháj, dnešným sídlom 11.mpr. Práve tých pár vojnových veteránov, ktorí sa dožili dnešných dní, si zachovalo živé spomienky na prežité hrôzy, o čom svedčí aj ich neubránenie sa emóciám.
Ďaľší deň 8.mája sa príslušníci 11.mpr podieľali na pietnom akte v obci Malinová, kde prebehlo kladenie vencov a odhalenie pamätnej tabule obetiam zločinov II. svetovej vojny za účasti starostu, hostí a obyvateľov obce pri uctení pamiatky.
Odkaz 67.výročia výťaztva nad fašizmom je dôležitým mementom pre všetkých príslušníkov 11. mechanizovaného práporu Martin, ako aj ostatných príslušníkov ozbrojených síl, aby si uvedomili dôležitosť plnenia svojich úloh a ich nepopieraťeľný význam a dôležitosť.

67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turci67. výročie konca II. Svetovej vojny na Turciodhalenie pamätnej tabule v obci Malinováodhalenie pamätnej tabule v obci Malinováodhalenie pamätnej tabule v obci Malinová

Autor: npor. Ing. Marián SMOLKA , StD VaŠ 11.mpr , Foto: npor. Ing. Marián SMOLKA - Dátum: 07.05.2012
Čítanosť: 19337
Verzia pre tlač

Skočiť na menu