Jednotlivci preverení kontrolným cvičením


Jednotlivci preverení kontrolným cvičením

Deň 21. február 2012 bol pre pre každého príslušníka druhej mechanizovanej roty (2.mr) 11. mechanizovaného práporu (11.mpr) Martin dňom, kedy boli preverené jeho základné bojové zručnosti počas kontrolného cvičenia.

Kontrolné cvičenie bolo vykonané na posádkovom cvičisku Sučany za riadenia veliteľa druhej mechanizovanej roty nadporučíka Štefana LEJU, v zmysle výcvikovej dokumentácie na výcvikový rok, kde bol koniec februára stanovený na zvládnutie výcviku etapy jednotlivca. Zamestnanie bolo naplánované a  situované v podmienkach s využitím maximálnych možností posádkového cvičiska, ktoré boli zúžitkované pri vytvorení jednotlivých pracovísk. Každý jednotlivec roty bol preverený a hodnotený z vedomostí, zručností a časových noriem na ôsmych pracoviskách, ktoré boli riadené a hodnotené veliteľmi čiat a poddôstojníkmi jednotky. Kontrolné cvičenie preverilo jednotlivca zo širokého spektra požadovaných spôsobilostí v danej výcvikovej etape od ženijnej, taktickej, streleckej prípravy, cez  telesnú, spojovaciu, zdravotnú prípravu až po topografickú a RCHBO prípravu.

Po úspešnom vykonaní cvičenia a dôkladnom preverení schopností a zručností každého jednotlivca jednotky sa rota môže v ďaľšom období posunúť do nasledujúcej výcvikovej etapy a to etapy výcviku družstva.


Jednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičenímJednotlivci preverení kontrolným cvičením

Autor: npor. Ing. Marián SMOLKA - Dátum: 21.02.2012
Čítanosť: 18038
Verzia pre tlač

Skočiť na menu