Sústredený poľný výcvik 2. mechanizovanej roty


Sústredený poľný výcvik 2. mechanizovanej roty

Dňa 17.8.20011 sa u 2. mechanizovanej roty (2.mr) 11. mechanizovaného práporu uskutočnil sústredený poľný výcvik, ktorý viedol jej veliteľ nadporučík Štefan LEJA. Súčasťou výcviku bolo plnenie viacerých rôznorodých úloh a cieľov v teréne.

Prvou úlohou bolo prekonávanie skalnatej prekážky lezeckými a zlaňovacími technikami. Nasledovalo preverenie rozhodovacieho procesu na stupni veliteľa družstva – prijatie rozkazu, rozhodnutie a vydanie úlohy na presun počas dňa a noci členitým terénom.

Skalnatý priestor a členitý terén priviedol príslušníkov roty k vodnej prekážke vodného toku Váh, ktorú museli prekonať brodením. Súbežne na to nasledovalo prekonávanie priepuste v stiesnených podmienkach Krpelianskeho kanála a následne bol realizovaný nočný presun.

Na konci sústredeného výcviku čakalo na vojakov prežitie v Sučanoch. V skorých ranných hodinách celá rota vykonala presun vozidlami do Závažnej Poruby, kde prebehlo cvičenie strelieb z ručných zbraní.

Pomerne diferencovaný sústredený poľný výcvik 2. mechanizovanej roty preveril vojakov ako po stránke fyzickej pripravenosti, tak aj psychickej zdatnosti. Vojaci si osvojili požadované spôsobilosti a dokázali hodnotne plniť všetky stanovené úlohy.


SPV1SPV1SPV1SPV1SPV2SPV2

Autor: por. Mgr. Vlachovič - Dátum: 17.08.2011
Čítanosť: 20172
Verzia pre tlač

Skočiť na menu