Vianočná zbierka


Vianočná zbierka

Blíži sa čas Vianoc, čas prejavov ľudskosti a spolupatričnosti. Hovorí sa, že práve Vianoce sú tým najkrajším sviatkom v roku, kedy každý má mať úsmev na perách, radosť v očiach, pocit lásky, pokoja a mieru. Preto sme sa rozhodli práve v tomto predvianočnom období zorganizovať zbierku pre deti z Centra pre deti a rodiny (ďalej len „CDaR“) v Necpaloch. Čo deti z CDaR najviac potrebujú? Podľa slov pána riaditeľa by deťom najviac pomohla drogéria, ktorú denne používajú. A tak sme sa pustili do práce, pripravili sme pre deti a mladých dospelých veľké balíčky, ktoré boli naplnené drogériou rôzneho druhu. Tento krásny prejav štedrosti by nemohol vzniknúť bez vojakov, vojačiek a zamestnancov 11. mechanizovaného práporu Martin, ktorí do zbierky s radosťou prispeli.

Veliteľ práporu podplukovník Marián Golis, zástupca veliteľa major Peter Lukáč spolu s ďalšími príslušníkmi 11. mechanizovaného práporu, dňa 12. decembra 2023 odovzdali vianočnú zbierku zamestnancom CDaR, nakoľko osobné stretnutie s deťmi nebolo možné. Veliteľ všetkým poprial krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, pohody a božieho požehnania. Zamestnanci CDaR v mene detí poďakovali všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a pomohli deťom z CDaR v Necpaloch.Autor: 11.mpr , Foto: 11.mpr - Dátum: 18.12.2023
Čítanosť: 681
Verzia pre tlač

Skočiť na menu